Disclaimer, Valentine Versteegen | Brand builder, content creator én digital developer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: mei 2020

Ik besteed de uiterste zorg aan de informatie op mijn website. Voor mij staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid waar mogelijk worden gewaarborgd. Ik informeer je op hoofdlijnen. Op mijn website gebruik ik algemene informatie. Ik beschrijf vanzelfsprekend niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen.

Ik aanvaard géén aansprakelijkheid voor onjuiste, incomplete of tegenstrijdige informatie op mijn website. Hetzelfde geldt voor overige communicatie. Voor specifieke situaties en/ of wensen kun je contact met mij opnemen. Ik wil je erop wijzen dat informatie verstuurd per e-mail of via mijn website, niet beveiligd is en om die reden niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Ik heb alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot mijn website, inclusief content (tekst en beeld) en overige communicatie.

Ik deel graag informatie met je. Echter, ter voorkoming van misverstanden en onjuistheden alsook ter bewaking van mijn/ onze (Next Day Global B.V./ NDG Group) (Algemene) voorwaarden, kan ik de gebruiker van mijn website niet toestaan om informatie van mijn website en overige communicatie te wijzigen, bewerken, vermenigvuldigen, delen met derden en/ of openbaar te maken, zonder mijn voorafgaande toestemming. Het creëren van een link tussen mijn website en die van een ander is eveneens niet toegestaan.